English version

Aanpak

Belangrijke kernwaarden zijn:

  • Pragmatische advisering op topniveau
TCF zal daadwerkelijk persoonlijk betrokken zijn bij de uitvoering van de adviesopdracht. De TCF expertise en ervaring dragen bij aan een oplossing voor uw vraagstuk of het tot stand brengen van een transactie. Vakkennis, creativiteit en een pragmatische inslag gaan hierbij hand in hand.

  • Onafhankelijkheid
De adviesverlening van TCF is onafhankelijk. Er zijn geen economische en/of juridische banden met andere financiële organisaties. De belangen van de cliënt staan daardoor altijd voorop. Mede door het hanteren van stringente compliance procedures worden mogelijk conflicterende situaties vermeden.

  • Beste team
Afhankelijk van het type opdracht, de werkzaamheden en de persoonlijke match stelt TCF het beste team voor de cliënt samen. Naast uiteenlopende vakinhoudelijke werkzaamheden vervult TCF vooral een coördinerende en regisserende rol. TCF koppelt een jarenlange transactie ervaring aan een uitgebreid netwerk van specialisten en consultants zowel nationaal als internationaal.

  • Partnership met opdrachtgevers
TCF is toegewijd aan haar cliënten en streeft naar samenwerkingsverbanden voor de lange termijn.
TCF werkt in partnershipverband met opdrachtgevers om gezamenlijk tot pragmatische en creatieve oplossingen
te komen.